Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Phục Thù -> [ Thơ] Hãy Bỏ Cái Tôi

[ Thơ] Hãy Bỏ Cái Tôi

Bạn hãy nhanh từ bỏ cái tôi
Thì tâm cũng lại sáng ngay rồi
Sân si mộng tưởng dường mây thoáng
Hỉ nộ ưu sầu tựa nước trôi
Cũng bởi ganh hờn chưa gạt đặng
Nên là oán hận chửa nào thôi
Lòng kia rũ hết bao cuồng vọng
Tất chẳng nào ai khiến tủi đời!

Tác giả: Sông Lam