Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Đua đòi -> [ Thơ] Tự Trào

[ Thơ] Tự Trào

Tác giả: Trần Tế Xương

Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành (1) 
Mắt thời lơ láo mặt thời xanh
Vuốt râu nịnh vợ con bu nó 
Quắc mắt khinh đời cái bộ anh
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi
Cứ việc ăn chơi, chẳng học hành

(1) Phố Hàng Nâu: Phố Tú Xương ở, thành phố Nam Ðịnh