Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Xung đột lý tưởng -> [Thơ] Con chim của tôi

[Thơ] Con chim của tôi

Con chim của tôi

Nó chết rồi, con chim của tôi 
Con chim sẻ sẻ mới ra đời 
Hôm qua nó hãy còn bay nhảy 
Chỉ một ngày giam, đã chết rồi! 

Tôi muốn cô đơn dịu bớt sầu 
Nên tôi yêu nó có gì đâu! 
Tình thương vô ý gây nên tội 
Tôi đã tù, sao bắt nó tù ? 

Sao nỡ dù trong giây phút thôi 
Bắt con chim nhỏ hận câm lời 
Sao không trả nó về mây gió 
Cho nó say sưa uống ánh trời ? 

Tôi dẫu dành cơm mớm nó ăn 
Đủ làm sao được: thiếu không gian! 
Sao tôi không hiểu, sao không hiểu ? 
Để tội tình chưa, nó chết oan!


(Tố Hữu)