Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sống cùng bệnh tật -> [Thơ] Thơ của Phạm Anh Xuân

[Thơ] Thơ của Phạm Anh Xuân

Bệnh tình thêm nặng không hề sợ

Mừng vì đầu vẫn không trống không

Bao nhiêu ý tưởng tha hồ hoạ

Viết thoả sức xuân chí tràn căng