Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bạo hành -> Bạo lực gia đình? Nguyên nhân do đâu?

Bạo lực gia đình? Nguyên nhân do đâu?

Phụ nữ trên thế giới chiếm đến 50,9% dân số và 50,6% lực lượng lao động chính của toàn xã hội, phụ nữ ở nước ta cũng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tuy nhiên, hiện phụ nữ trên thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với nạn bạo hành gia đình. Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam là việc làm cần thiết và cấp bách.
 


Chúng ta đã có một hệ thống pháp luật khá đầy đủ về lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Về nguyên nhân, có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình, nhưng tựu trung lại, có một số nguyên nhân cơ bản sau:

 

1. nguyên nhân do người chồng say rượu và mượn rượu. Nhiều người uống rượu say quá về đánh vợ, đánh con. Đôi khi có nhiều người mượn cớ uống rượu để chửi bới, lăng mạ cha mẹ, vợ, con...

2. nguyên nhân do kinh tế. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn quá, người nọ đổ lỗi cho người kia rồi nảy sinh bạo lực; có tình trạng người nọ ép buộc người kia lệ thuộc mình về tài chính...


3. nguyên nhân do cờ bạc. Đánh bạc thua không có tiền về nhà đánh vợ, đánh con, vợ không cho chồng đánh bạc, nói nhiều rồi sinh ra bạo lực...

4. nguyên nhân thiếu hiểu biết về pháp luật. Nhiều người cho rằng bạo lực gia đình không vi phạm pháp luật. Họ tự cho mình quyền được dạy bảo vợ con, người khác không có quyền can thiệp vì đó là chuyện nội bộ gia đình.Và các nguyên nhân khác như ngoại tình, ghen tuông, học vấn thấp, nghiện ngập ma túy.Từ các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bạo lực gia đình nêu trên, có thể thấy nguồn gốc sâu xa của bạo lực gia đình chính là sự bất bình đẳng giới. Giải quyết được vấn đề bạo lực chính là ở chỗ tìm ra căn nguyên sâu xa đó để có những cách thức điều chỉnh phù hợp trong từng tình huống cụ thể.
 
Trong điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định  về những nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình: Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 
Hành vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ kịp thời phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của họ và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình.

nguồn : http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1145/43197/nguyen-nhan-va-cach-phong-tranh-bao-luc-gia-dinh