Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Biết cách già đi là kiệt tác của trí tuệ

Biết cách già đi là kiệt tác của trí tuệ

Biết cách già đi là kiệt tác của trí tuệ, và là một trong những chương khó nhất về nghệ thuật sống.

Frédéric Amie