Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tuột mất cơ hội -> Bởi vì cuộc sống là...

Bởi vì cuộc sống là...

Bởi vì cuộc sống là tin vào cảm nhận của mình và nắm lấy cơ hội. Cuộc sống là đánh mất và tìm kiếm hạnh phúc. Cuộc sống là trân trọng những kỉ niệm, học từ quá khứ và nhận ra rằng con người luôn luôn thay đổi.