Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tuột mất cơ hội -> Bởi vì cuộc sống là...

Bởi vì cuộc sống là...

Bởi vì cuộc sống là tin vào cảm nhận của mình và nắm lấy cơ hội. Cuộc sống là đánh mất và tìm kiếm hạnh phúc. Cuộc sống là trân trọng những kỉ niệm, học từ quá khứ và nhận ra rằng con người luôn luôn thay đổi.


CÔNG TY CỔ PHẦN RATE PLUS
GPĐKKD số 0105887981 cấp ngày 16/05/2012 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
Chính sách | Điều lệ