Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già

Victor Hugo