Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Xung đột lý tưởng -> Cảnh làm lẽ

Cảnh làm lẽ

Cảnh Làm Lẽ

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung! 

Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, 
Năm thì mười họa, nên chăng chớ, 
Một tháng đôi lần, có cũng không ... 
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, 
Cầm bằng làm mướn, mướn không công. 
Thân này ví biết dường này nhỉ, 
Thà trước thôi đành ở vậy xong.