Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Quyền lực trong tay -> Câu nói nổi tiếng của các nhà lãnh đạo - George Mitchell

Câu nói nổi tiếng của các nhà lãnh đạo - George Mitchell