Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Hận đời -> Cung Hồn Tam Bậc

Cung Hồn Tam Bậc

Tôi trở thành kẻ …hận đời
Cuộc đời lắm ải sầu bi 

Cung hồn bật một : ghét người xưa
Chuyện tình ta mất một hoàng hôn 
Sánh bước duyên đôi một bạn đời 
Hồn suy nhược lối băng băng hạ
Lụy đời mạc kiếp mộng sầu duy.

Cung hồn bậc hai : hận tri kỉ 
Tuyết hồn sương pha quạnh đơn côi 
Dạ đan kéo lối đen như tịt 
Bút kéo lê thê hương ngạ sầu
Ly thân bất “ngũ” bât tri diện
Lữ khách hành thương duy tĩnh nhân.

Cung hồn bậc ba : giận nghi gia 
Gia thế phong truân bác bất bình 
Tám lạng – nửa cân tròn chẳn đủ 
Nghĩa thuận Đạo tròn vẹn cả hai
Làm sao có thể phụng sum vầy
Khi bề gia thất chẳng miếng cơm
Hiếu- Tình một ngã chọn sao cho vừa
Thói vương tôn tung hoàng bốn bể
Gia đình trong mãi kiếp tàn côi.

Tác giả: Không Tâm Nguyệt Lương