Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tuột mất cơ hội -> Cuộc sống như một cuốn sách, bạn sẽ không biết các chương tiếp theo thế nào nếu bạn còn mãi mê đọc lại các chương cũ.

Cuộc sống như một cuốn sách, bạn sẽ không biết các chương tiếp theo thế nào nếu bạn còn mãi mê đọc lại các chương cũ.

Đừng phí thời gian của bạn để dành cơ hội thứ 2 cho ai đó, bởi vì còn rất nhiều người tốt hơn ở ngoài kia đang chờ bạn cho họ cơ hội đầu tiên