Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Vận may -> Danh ngôn về sự may mắn Benjamin Franklin

Danh ngôn về sự may mắn Benjamin Franklin

- Chăm chỉ là mẹ của may mắn

- Người đợi may mắn chẳng bao giờ chắc về bữa tối

Benjamin Franklin