Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Suy giảm thể lực -> Danh ngôn về sức khỏe của Mahatma Gandhi

Danh ngôn về sức khỏe của Mahatma Gandhi

 

 

"Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc."

It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.

Mahatma Gandhi