Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Suy giảm thể lực -> Danh ngôn về sức khỏe của Thomas Carlyle

Danh ngôn về sức khỏe của Thomas Carlyle

 

 

"Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ"

He who has health, has hope; and he who has hope, has everything.

Thomas Carlyle