Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tưởng thưởng bản thân -> Danh Ngôn Về Yêu Bản Thân 3

Danh Ngôn Về Yêu Bản Thân 3

1. Người biết yêu bản thân mình không có đối thủ.
He who falls in love with himself will have no rivals.
Benjamin Franklin

2. Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.
Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.
John Lennon

3. Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!
You don't need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!
John Lennon