Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nhảy việc -> Để lớn lên và sống đúng với bản thân mình đòi hỏi lòng can đảm

Để lớn lên và sống đúng với bản thân mình đòi hỏi lòng can đảm

Để lớn lên và sống đúng với bản thân mình đòi hỏi lòng can đảm.

It takes courage to grow up and turn out to be who you really are.

Khuyết danh