Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Điều ngự trị chúng ta

Điều ngự trị chúng ta

Vào tuổi hai mươi, ý chí trị vì. Vào tuổi ba mươi là sự hóm hỉnh, và vào tuổi bốn mươi là sự phán đoán.

Benjamin Franklin