Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bị khước từ -> Đôi khi bị từ chối lại là điều tốt

Đôi khi bị từ chối lại là điều tốt

Đôi khi một lời từ chối rõ ràng còn tốt hơn là một lời hứa giả tạo.