Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi

Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi

Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi.

Groucho Marx