Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Thiên chức làm mẹ -> Giây phút con da-kề-da với mẹ ngay lúc vừa mới chào đời cũng là giây phút vô cùng ngọt ngào, thiêng liêng, là minh chứng bất hủ cho sợi dây gắn kết thiêng liêng của tình mẫu tử.

Giây phút con da-kề-da với mẹ ngay lúc vừa mới chào đời cũng là giây phút vô cùng ngọt ngào, thiêng liêng, là minh chứng bất hủ cho sợi dây gắn kết thiêng liêng của tình mẫu tử.