Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Con hư quá -> Gửi đứa con hư

Gửi đứa con hư

Hữu sự bao lần lộ hết ra
Âm mưu của chúng đoạt luôn nhà
Đừng nên hiếu đễ như thờ mẹ
Chớ lại tôn sùng tựa kính cha
Bỏ ý người thân sầu dạ trẻ
Đu dây bạn xấu khổ tâm già
Còn nghe tiếng vọng hồn tiên tổ
Hãy sớm quay về được thứ tha!

Nguồn: https://rongxanhkt.wordpress.com/2014/05/11/gui-dua-con-hu/