Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Hận đời -> Hận cuộc đời

Hận cuộc đời

Tôi đắm chìm trong men rượu
Uống triệu bình sao tôi chưa thấy say
Tôi hận đời bạc bẽo thế mới cay
Để cho tôi suốt đời trong hư ảo
Để cho tôi đắm chìm trong nhung nhớ
Sao cuôc đời cứ quay mặt thờ ơ
Hận cuôc đời
Tôi làm quen ma túy
Chơi nhiệt tình nhưng mà chẳng thấy phê
Tôi hận người
Sao mà quên nhanh thế
Để cho tôi luôn tưởng nhớ đến nàng
Để cho tôi nước mắt luôn tuôn tràn
Để cho tôi hàng đêm luôn mong nhớ
Đến bây giờ tôi mới biết là mình mơ!

Sưu tầm