Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nhớ nhớ quên quên -> Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém. - Albert Schweitzer

Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém. - Albert Schweitzer