Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Phẫn nộ -> Học cách kiềm chế sự nóng giận

Học cách kiềm chế sự nóng giận

Hỡi người anh em của tôi ơi, Hãy học cách tự kiềm chế lấy mình;

Rèn luyện tâm hồn bằng cách kiềm chế tính vội nóng giận.

Đừng đè nén những cảm xúc của mình,

Mà hãy để cho sự khôn ngoan hướng dẫn mình.

Hãy học cách tự kiềm chế lấy mình; có một quyền năng

Trong một tâm trí bình tĩnh, tự chủ.

Tính nóng giận hủy diệt lý trí.

Làm sự khôn ngoan biến thành mù quáng.

Hãy học cách tự kiềm chế lấy mình

Đừng bao giờ kết tội bạn bè hay kẻ thù của mình,

Dù có nhiều lời buộc tội đưa ra,

Dường như là có thật.

Nhưng hãy lắng nghe trước khi quyết định,

Và một tia sáng sẽ lóe ra,

Cho thấy điều dối trá được ẩn chứa

Trong những lời buộc tội.

Hãy học cách tự kiềm chế lấy mình;

Hỡi người anh em của tôi ơi.

Rèn luyện tâm hồn bằng cách kiềm chế tính vội nóng giận.

Đừng đè nén những cảm xúc của mình,

Mà hãy để cho sự khôn ngoan hướng dẫn mình

“School Thy Feelings,” Hymns, số 336