Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Đối mặt thất bại -> Học Cách Thất Bại

Học Cách Thất Bại

  1. Học cách thất bại

Cách đây rất lâu, tôi là một người hễ làm bất cứ việc gì đều lo sợ thất bại. Hồi đó tôi luôn tâm niệm: không làm gì là cách an toàn nhất. Điều đó có nghĩa là chẳng có thành tích nào cả. Mãi đến một hôm, đọc được sơ yếu lí lịch của một người trong sách, tôi mới bừng tỉnh cơn mê muội, bắt đầu nhận thức lại mình, suy nghĩ về tương lai của mình. Lí lịch của người đó như sau:

22 tuổi: Kinh doanh thất bại.

23 tuổi: Tranh cử nghị viên thất bại.

24 tuổi: Kinh doanh lại thất bại lần nữa.

25 tuổi: Trúng cử chức nghị viên.

26 tuổi: Người yêu qua đời.

27 tuổi: Tinh thần suy sụp.

29 tuổi: Tranh cử chức nghị trưởng thất bại.

31 tuổi: Tranh cử làm người tuyển cử thất bại.

34 tuổi: Tranh cử chức nghị viên quốc hội thất bại.

37 tuổi: Trúng cử chức nghị viên quốc hội.

46 tuổi: Tranh cử nghị viên thượng nghị viện thất bại.

47 tuổi: Tranh cử chức phó tổng thống thất bại.

49 tuổi: Tranh cử nghị viên thượng nghị viện thất bại.

51 tuổi: Trúng cử chức tổng thống Mỹ.