Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Mạo hiểm tiến thủ -> Kẻ nào điên cuồng nghĩ rằng có thể thay đổi được cả thế giới thì chính kẻ đó sẽ làm được việc ấy

Kẻ nào điên cuồng nghĩ rằng có thể thay đổi được cả thế giới thì chính kẻ đó sẽ làm được việc ấy