Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Khi bạn bè bắt đầu khen bạn rằng bạn trông trẻ trung thế nào

Khi bạn bè bắt đầu khen bạn rằng bạn trông trẻ trung thế nào

Khi bạn bè bắt đầu khen bạn rằng bạn trông trẻ trung thế nào, đó là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đã già

Mark Twain