Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tuột mất cơ hội -> Khi bạn muốn xấy một bức tường để ngăn chặn nỗi buồn.

Khi bạn muốn xấy một bức tường để ngăn chặn nỗi buồn.

Khi bạn muốn xây một bức tường để ngăn chặn nỗi buồn, điều đó có nghĩa bạn đang chặn lại cả những niềm hạnh phúc.