Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Khi chúng ta già đi, sắc đẹp ẩn vào bên trong

Khi chúng ta già đi, sắc đẹp ẩn vào bên trong

Khi chúng ta già đi, sắc đẹp ẩn vào bên trong

Ralph Waldo Emerson