Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nỗi niềm xa quê -> Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn