Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Hận đời -> Lạnh

Lạnh

Chân đạp mặt đất
Tay chỉ trời cao
Miêng thì kêu gào 
Ta hận đời này

Tình phải cần tiền
Tiền là tình chẳng ?
Tình người lạnh ngắt
Lạnh giá hơn băng.

Làm sao sửi ấm
Một đống băng lạnh
Miệng thì bồ tát
Lòng đầy dao phay

Lòng ta đã mở
Ta có hy vọng 
Để rồi băng đó
Lạnh lòng này đây

Giờ lòng ta đóng
Vì nó băng giá
Nó giá bút rồi
Vì lòng người chăng?

Sưu tầm