Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Con hư quá -> Lời con

Lời con

Mẹ ngồi tựa cửa chờ con
Vu Lan tháng bảy héo hon nỗi lòng 
Nơi xa con những thầm mong
Một lần báo đáp đến công sinh thành 
Trãi qua năm tháng chiến tranh
Đất nước hòa bình -công tác đành xa
Trưởng thành nghĩa mẹ công cha 
Nhờ con trông cạy tuổi già sớm hôm
Vu Lan nỗi nhớ mỏi mòn
Khấu đầu lượng thứ đứa con xa nhà ...!

Nguồn: http://hatrongdam.blogtiengviet.net/2014/08/07/ch_la_a_con_h