Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Thiên chức làm mẹ -> Lòng mẹ

Lòng mẹ

         (Nguyễn Bính)

        Gái lớn ai không phải lấy chồng
        Can gì mà khóc, nín đi không!
        Nín đi, mặc áo ra chào họ
        Rõ quý con tôi, các chị trông!

        Ương ương dở dở quá đi thôi!
        Cô có còn thương đến chúng tôi
        Thì đứng lên nào! Lau nước mắt
        Mình cô làm bận mấy mươi người

        Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
        Này gương, này lược, này hoa tai
        Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
        Nào đã thua ai, đã kém ai ?

        Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
        Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
        Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
        Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương!

        Ðưa con ra đến cửa buồng thôi,
        Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
        Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
        Ðêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

                                                1936