Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Thất nghiệp -> Màu sắc của...

Màu sắc của...

Mất đất, mất nhà,thất nghiệp giảm biên ... có màu gì?
Những xầm xì rẻ khinh dị nghị

Đói rách nheo nhóc có màu chi?
Chiếc bát rỗng há miệng chờ hứng lấy điều miệt thị

Bàn chân lang thang có màu gì?
Đôi mắt lo lắng của cơn mưa vỉa hè đang tới

Nỗi tuyệt vọng cùng cực có màu chi?
Bức tường xám xịt nhà giam hay màu viên đạn đồng roi rói

Thế còn áp bức, bất công, dối trá, vô cảm …. có màu gì?
Chúng tôi mắc chứng mù màu, xin làm ơn đừng hỏi!

(Sưu tầm)