Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sa vào lưới tình -> Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc....

Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc....

Nếu bạn yêu hai người cùng một lúcthì hãy chọn người thứ hai. Vì nếu thực sự yêu người thứ nhất thì bạn đã không có sự lựa chọn về người thứ hai