Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sa vào lưới tình -> Ngọn lửa tình yêu

Ngọn lửa tình yêu

Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đeph hơn thần mặt trời

Chẳng có ngọn lử nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu

M.Gorki