Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Sa vào lưới tình -> Người cùng bạn đi đến cuối đời

Người cùng bạn đi đến cuối đời

Trong cuộc đời, sẽ luôn có một người dành cho bạn. Có thể đó không phải là người bạn thương nhất Nhưng đó là người mang lại cho bạn cảm giác trọn vẹn nhất và cùng bạn đi đến cuối đời