Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Khi ta không còn trẻ -> Người ta biết tuổi già đến khi bắt đầu trông giống như bố mình

Người ta biết tuổi già đến khi bắt đầu trông giống như bố mình

Người ta biết tuổi già đến khi bắt đầu trông giống như bố mình

Gabriel Garcia Marquez