Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Phẫn nộ -> Những câu nói giúp kìm hãm sự giận dữ của Mahatma Gandhi

Những câu nói giúp kìm hãm sự giận dữ của Mahatma Gandhi

1. Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn

2. Giận dữ là kẻ thù cuả bất bạo lực và dự kiêu hãnh là con quái vật nuốt chửng nó

3. Con người nên quên đi giận dữ trước khi nằm xuống ngủ