Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Tự ti về ngoại hình -> Phụ nữ Việt Nam qua ca dao

Phụ nữ Việt Nam qua ca dao

Trúc xinh trúc mọc đầu đình, 

Em xinh em đứng một mình cũng xinh.

Trúc xinh trúc mọc bờ ao

Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh.