Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Quyền lực trong tay -> QUYỀN LỰC CÓ KHẢ NĂNG ĐÁNH GỤC CẢ NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

QUYỀN LỰC CÓ KHẢ NĂNG ĐÁNH GỤC CẢ NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG THIỆN

Khi bầu một người lãnh đạo mới, các cử tri thường lựa chọn dựa trên một số yếu tố và thường quan tâm đặc biệt đến những người lãnh đạo có những phẩm chất tốt như thành thật và đáng tin cậy. Tuy nhiên, đến khi những người đứng đầu nắm quyền lực trong tay, liệu chúng ta còn có thể tin tưởng họ sẽ tiếp tục phục vụ xã hội một cách đắc lực nữa hay không?

Hình ảnh minh họa

Một nghiên cứu mới được công bố trên The Leadership Quarterly đã tìm cách khám phá xem liệu quyền lực có làm mờ mắt người lãnh đạo hay không. Tác giả nghiên cứu John Antonakis và cộng sự từ trường ĐH Lausanne giải thích, “Chúng tôi tìm cách kiểm tra lời phát biểu của Lãnh Chúa Acton đã nói hơn 100 năm trước ‘Quyền lực làm băng hoại và quyền lực tuyệt đối sẽ băng hoại một cách tuyệt đối.’”

Để tìm hiểu, các tác giả đã sử dụng phương pháp thực nghiệm để phân tách các nhân tố tình huống và chủ quan; đồng thời xác định xem liệu quyền lực làm băng hoại con người hay những người băng hoại lại được chọn để giao quyền lực.

Sau khi hoàn thành các trắc nghiệm đo lường tâm lý nhằm tìm hiểu những khác biệt cá nhân, trong đó có sự thành thật, những người tham gia sẽ chơi “trò chơi độc tài”. Trong đó, họ được trao toàn quyền kiểm soát những quyết định về việc lấy tiền cho bản thân hay cho những người cấp dưới. Những người trong vị trí lãnh đạo có thể lựa chọn đưa ra những quyết định phù hợp hay chống lại xã hội. Lựa chọn thứ hai sẽ làm giảm tổng lượng tiền lấy được của nhóm nhưng lại làm tăng “thu nhập” của người đứng đầu.

Kết quả cho thấy, ít nhất là ban đầu, những người có kết quả trắc nghiệm là ít trung thực thường có nhiều hành vi xấu hơn; tuy nhiên về sau, ngay cả những người lúc đầu có số điểm trung thực cao dần dần cũng không thể tránh khỏi tác động hủy hoại của quyền lực.

Antonakis kết luận, “Chúng tôi nghĩ rằng cơ chế quản lý chặt chẽ và tổ chức vững mạnh là chìa khóa cho việc giám sát lãnh đạo.” “Các tổ chức cần hạn chế khả năng “gặm nhấm” của người đứng đầu trước sức hấp dẫn của “hủ gạo” quyền lực.”

nguồn: http://tamnhin.net/quyen-luc-co-kha-nang-danh-guc-ca-nhung-nguoi-luong-thien-41898.html