Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Quyền lực trong tay -> Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.