Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Quyền lực trong tay -> Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.

Quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì chẳng là gì cả.