Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Cố chấp cực đoan -> Sự giận dữ và cố chấp

Sự giận dữ và cố chấp

Sự giận dữ và cố chấp là kẻ thù của những hiểu biết đúng đắn- Theo Mahatma Gandhi