Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Thất nghiệp -> Sự học & Cái ăn

Sự học & Cái ăn

Cất công học hành để bằng ai
Kỹ sư, cử nhân vẻ lạc loài
Kiếm cơm chẳng đủ nuôi ba bữa
Vỗ ngực nhìn đời thấy cũng oai

Con chữ nhọc nhằn tràn bộ nhớ
Cái nghĩa luẩn quẩn nhiếc đôi tai
Bó buột rường cột làm công, cán
Chen chân chỗ ấm được an bài