Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Con hư quá -> Sự tàn phá cuộc đời

Sự tàn phá cuộc đời

“Một nửa cuộc đời trước của ta bị tàn phá bởi bố mẹ,

 nửa sau bị tàn phá bởi con cái” 

Clarence Darrow