Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Bạo hành -> Tác hại của thói vũ phu

Tác hại của thói vũ phu

1. Đàn ông sợ vợ thì sang.
Đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.

3. Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi