Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nhảy việc -> Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận

Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận

Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiển cận.

It is better to be high-spirited even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent.

Vincent Van Gogh