Đăng nhập Đăng ký

Bài viết liên quan

< Video liên quan >

< Ghi âm liên quan >

< Nhạc liên quan >

< Ảnh liên quan >

Trang chủ -> Nhảy việc -> Tham vọng là nhiệt huyết có mục đích

Tham vọng là nhiệt huyết có mục đích

Tham vọng là nhiệt huyết có mục đích.

Ambition is enthusiasm with a purpose.

Frank Tyger